തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം

...  

ടോട്ടൽ 300 തസ്ബീഹ്‌. 4 റക്അത്. ഒരു റക്അതിൽ - 75 തസ്ബീഹ് വീതം. ചൊല്ലേണ്ട തസ്ബീഹ്. سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ ِلِله وَلَا إِلَهَ إِلا الله و اَللهُ أَكْبر. ചൊല്ലുന്ന രീതി ഫാതിഹക്കും സൂറത്തിനും ശേഷം. - 15 റുകൂഇൽ - 10 ഇഅ്തിദാലിൽ - 10 1-ാമത്തെ സുജൂദിൽ - 10 ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിൽ - 10 2-ാമത്തെ സുജൂദിൽ - 10 ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തത്തിൽ - 10 റുകൂഇലും ഇഅ്തിദാലിലും സുജൂദിലും ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിലും സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റിന് ശേഷം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക. 2 -ാമത്തെ സുജൂദ് പൂർത്തിയാക്കി നിർത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ഇരുത്തമാണ് ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം. രണ്ടാം സുജൂദിൽ നിന്ന് اَللهُ اَكبَر എന്ന് ചൊല്ലി ഇരുത്തത്തിലേക്ക് വരികയും തസ്ബിഹ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം തക്ബീർ ചൊല്ലാതെ നിർത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുമാണ് രൂപം. ഓതേണ്ട സൂറതുകൾ: ഒന്നാം റക്അത് أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ) ഒന്നാം റക്അത് - والعصر മൂന്നാം റക്അത് قُلۡ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡكَـٰفِرُون നാലാം റക്അത്- قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ