ജുമുഅ, ജമാഅത്.

ജമാഅത് നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാം മറന്നുകൊണ്ട് അധിക റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുകയോ റകഅത്ത് എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് അത്തഹിയ്യാത്തിന് ഇരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ (ഉദാ : മഗ്രിബ് നാലാം റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക, ഇശാഅ് മൂന്നാം റക്അത്തിൽ അത്തഹിയ്യാത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുക ) മഅമൂം എന്തു ചെയ്യണം?


ഇമാം മറന്നുകൊണ്ട് അധിക റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ മഅമൂം ഇമാമിനെ വേർപിരിയുന്നതായി കരുതി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് സലാം വീട്ടുകയോ ഇമാമിനെ പിരിയാതെ ഇമാം അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ ഇരുത്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഇമാമിനെ കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേർപിരിയലാണ് ഉത്തമം. ഇമാം റക്അത്ത് പൂർണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മറന്നു കൊണ്ട് അത്തഹിയ്യാത്തിന് ഇരുന്നാൽ (ഉദാ : ഇശാഇന്റെ മൂന്നാം റകഅത്തിൽ അത്തഹിയ്യാത്തിന് ഇരിക്കുക)മഅമൂം ഇമാമി നെ വേർപിരിയുന്നതായി കരുതി ബാക്കിയുള്ള റക്അത് നിർവ്വഹിക്കണം. ഇമാം നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി നാലാം റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇമാമിനെ പിരിയാതെ നാലാം റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഇമാമിനെ പ്രതിക്ഷിച്ച് നിൽക്കലും അനുവദനീയമാണെന്ന് ഇബ്നു ഖാസിം(റ) വ്യ ക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (തഹ്ഫ -ശർവാനി സഹിതം. 2 -194).

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിധി?


ജുമുഅ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ജുമുഅ നിർബ ന്ധമായ വ്യക്തിക്ക്, വെള്ളിയാഴ്ച യാത്ര പ്രഭാത ശേഷം ഹറാമാണ്. രാത്രി സമയത്ത് കറാഹത്തുമാണ്. യാത്ര പോകാതിരിക്കുന്നതു മൂലം സഹയാത്രികർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ വല്ല വിഷമവും നേരിടുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാത ശേഷം ഹറാമോ രാത്രി സമയത്തു കറാഹത്തോ ഇല്ല. (ഫത്ഹുൽ മുഈൻ പേ: 149)

ഇമാമിനെ ഇഅ്തിദാലിൽ വെച്ച് തുടരുന്ന മസ്ബൂഖ് ഇഅ്തിദാലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തക്ബീർ പറയേണ്ടതുണ്ടോ?


ഇമാമിനോടൊപ്പം നീങ്ങുന്ന മസ്ബൂഖ് അവന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തക്ബീർ ചൊല്ലണം. തുടരുന്ന നേരം ഇമാം ഇഅ്തിദാലിലാണെങ്കിൽ സുജൂദിലേക്ക് കുനിയുന്നതിനും അതിന് ശേഷമുള്ളവയ്ക്കും തക്ബീർ ചൊല്ലണം. ഓത്തിന്റേതല്ലാത്ത സുജൂദിലാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ കുനിയുന്നതിന് തക്ബീർ പറയേണ്ടതില്ല. ഇമാമിനോട് ചേരുന്നിടത്തെ ദിക്റുകൾ,തഹ്മീദ്, തസ്ബീഹ്, അത്തഹിയ്യാത്ത്, ദുആഅ് എന്നിവ മഅ്മൂമും ചൊല്ലണം. സുന്നതാണത്. നബികുടുംബത്തിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത് ചൊല്ലൽ, മഅ്മൂമിന് ഒന്നാം അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താ ണെങ്കിലും, സുന്നത്തുണ്ട്(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ).

ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിനിടെ ഇമാം സൂറത് ഓതുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗം ശബ്ദമില്ലാതെയും അവസാന ഭാഗം ശബ്ദം ഉയർത്തിയും ഓതുന്നതായി പല പള്ളികളിലും കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ നല്ലതാണോ? ചിലർ ഫാതിഹക്ക് ശേഷം ബിസ്മി മാത്രം ഉറക്കെ ഓതാറുമുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ ബിസ്മിയും പതുക്കെ തന്നെയാണ് ഓതാറുള്ളത്. ഇവിടെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ശരിയായ രൂപം എന്താണ്?


ജുമുഅ നിസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യത്തിൽ പരാമർശിച്ചത്. ഇമാമിന്റെ ഫാതിഹക്ക് ശേഷം മഅ്മൂമിന് ഫാതിഹക്കാവശ്യമായ സമയം അടങ്ങൽ ഇമാമിന് സുന്നത്താണ്. ഈ സമയം ശബ്ദ മുയർത്താതെ ഇമാം ഖിറാഅത്ത് കൊണ്ടോ ദുആഅ് കൊണ്ടോ ജോലിയാവൽ സുന്നത്താണ്. ഖിറാത്താണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ജുമുഅയുടെ ഇമാം തന്റെ ഫാതിഹക്ക് ശേഷം മഅ്മൂമുകൾ ഫാതിഹ ഓതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമയ സമയം അടങ്ങുകയും ആ അടക്ക ത്തിൽ ജുമുഅയിൽ പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ശബ്ദമുയർത്താതെ ഓതുകയും അടക്കത്തിന് ശേഷം സൂറത്തിൻറെ ബാക്കിഭാഗം ശബ്ദമുയർത്തി ഓതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇമാമിന് രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മഅ്മൂമുകൾക്ക് ഫാത്വിഹ ഓതാൻ ആവശ്യമായ സമയം അടങ്ങുക എന്നതും ആ സമയം ഇമാം പതുക്കെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നതുമാണ് ആ രണ്ടു സുന്നത്തുകൾ. അതേസമയം ഫാതിഹ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശബ്ദമുയർത്തി ബിസ്മി... ഓതിയതിനുശേഷം അടങ്ങിയതു കൊണ്ട് സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഇമാമിൻറെ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം സൂറതിന് മുമ്പാണ് സകത (അടക്കം) സുന്നത്തുള്ളത്. അതിനാൽ ബിസ്മി ഉറക്കെ ചൊല്ലി പിന്നെ ശബ്ദം ഉയർത്താതെ അടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ബിസ്മിയും ശബ്ദം ഉയർത്താതെ ചൊല്ലലാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രൂപങ്ങളിലും ജുമുഅയിൽ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സൂറതുകൾ പൂർണ്ണമായും ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഏറെ ഉത്തമം അടക്കത്തിന് ശേഷം നിശ്ചിത സൂറതുകൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ശബ്ദമുയർത്തി പാരായണം ചെയ്യലാണ്. സകത(അടക്കത്തിൻ്റെ) യുടെ സമയം പതുക്കെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. ഇങ്ങനെ ഖുർആന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും സകതയുടെ ശേഷം ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ മുസ്ഹഫിലെ ക്രമമവും തുടർച്ചയും ശ്രദ്ധിക്കലും നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് രൂപങ്ങളുണ്ട്. 1. ഇമാമിന്റെ ഫാതിഹക്ക് ശേഷം സൂറത്തിലെ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഇമാം അടങ്ങുകയും മഅ്മൂമുകൾ ഫാതിഹ ഓതാനാവശ്യമായ അടക്കത്തിന് ശേഷം നിശ്ചിത സൂറത്ത് ബിസ്മി മുതൽ അവസാനം വരെ പൂർണ്ണമായും ഉറക്കെ ഓതുകയും ചെയ്യുക. സകതയുടെ സമയം ശബ്ദമുയർത്താതെ ഖുർആൻ പാരായണമോ പ്രാർത്ഥനയോ നടത്തുക. ഖുർആൻ പാരായണമാണ് ഉത്തമം. സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ, സൂറത്തുൽ ഗാശിയ/ സൂറത്തുൽ ജുമുഅ, മുനാഫിഖൂൻ എന്നീ സൂറത്തുകളാണ് ജുമുഅയിൽ പ്രത്യേക മായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം റക്അത്തിൽ സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം റക്അത്തിലെ സകതയിൽ സൂറത്തുൽ അഅ്ലായുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള “അത്ത്വാരിഖിലെ ഭാഗങ്ങൾ പതുക്കെ ഓതുക. സക്തക്ക് ശേഷം സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ ആദ്യാവസാനം ഉറക്കെ ഓതുക. രണ്ടാം റക്അത്തിൽ ഫാതിഹക്ക് ശേഷമുള്ള സക്തയിൽ “സൂറതുൽ ഗാശിയ' യിലെ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗം പതുക്കെ ഓതുക. ഫാതിഹക്കാവശ്യമായ സകതയുടെ ശേഷം സൂറത്തുൽ ഗാശിയ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഉറക്കെ ഓതുക. ജുമുഅയും മുനാഫിഖുനയും പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് പോലെ ക്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാം റക്അതിലെ സക്തയിൽ സബ്ബിഹിസ്മയുടെ / ജുമുഅയുടെ ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ പതുക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനും വിരോധമില്ല. പക്ഷേ സക്തയുടെ ശേഷം സൂറത്ത് ആദ്യാവസാനം ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്യണം. ഈ ഒന്നാം രൂപത്തിൽ സക്ത, സക്തയുടെ സമയം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ, നിശ്ചിത സൂറത്തുകൾ ആദ്യാവസാനം ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്യൽ എന്നീ സുന്നത്തുകളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതാണ് ഏറെ ഉത്തമം. ഈ നിശ്ചിത സൂറത്തുകൾ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടു ള്ളതിനാൽ സമയ ദൈർഘ്യം പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല. 2. ഇമാമിന്റെ ഫാതിഹയുടെ ഉടനെ ഇമാം നിശ്ചിത സൂറത്ത് ആദ്യം മുതൽ ഉറക്കെ ഓതുന്നു. ഇവിടെ നിശ്ചിത സൂറത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉറക്കെ ഓതുന്ന പുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സകത: നഷ്ടപ്പെടുന്നു . 3. ഫാതിഹക്ക് ശേഷം നിശ്ചിത സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പതുക്കെയും ബാക്കി ഭാഗം ഉറക്കെയും ഓതുന്നു. (ഇവിടെ സകത ലഭിക്കുന്നു. നിശ്ചിത സൂറത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉറക്കെ ഓതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.) 4. ഇമാം ഫാതിഹക്ക് ശേഷം ബിസ്മി ഉറക്കെ ചൊല്ലുന്നു. പിന്നീട് സൂറത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പതുക്കെ ഓതുന്നു. പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് ഉറക്കെയും ഓതുന്നു. (ഇവിടെ സകതയും നിശ്ചിത സൂറത്ത് പൂർണ്ണമായി ഉറക്കെ ഓതലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.) ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം അനുവദനീയമാണെന്നതും ഇതൊന്നും ജുമുഅയുടെ സാധുതയെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്നതും വ്യക്തമാണ്.

40 ൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ജുമുഅ നിസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കാമോ?


ശാഫിഈ മദ്ഹബിലെ പ്രബല വീക്ഷണമനുസരിച്ച് അനുവദനീയമല്ല. 12 പേരെ കൊണ്ട് ജുമുഅ നടത്താമെന്ന വീക്ഷണമാണ് മാലികീ മദ്ഹബിലുള്ളത്. നാലുപേരെ കൊണ്ട് നടത്താമെന്ന വീക്ഷണമാണ് ഹനഫീ മദ്ഹബിലുള്ളത്. ഒരു നാട്ടിൽ 40 പേർ തികയില്ലെങ്കിൽ അവർ ജുമുഅ നിസ്കരിക്കുകയാണോ അല്ല ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ഇമാം ബുൽഖീനീ (റ) വിനോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടു. ശാഫിഈ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് അവർ ളുഹ്റാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. എന്നാൽ അവർക്ക് ജുമുഅ നിസ്കരിക്കാമെന്ന് ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇത്. അവരെല്ലാവരും ഈ അഭിപ്രായത്തെ തഖ്‌ലീദ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജുമുഅ നിർവഹിക്കാം. എന്നാൽ ആദ്യം ജുമുഅയും പിന്നീട് ളുഹ്റും സൂക്ഷ്മത എന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر؟ فأجاب رحمه الله: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. [زين الدين المعبري ,فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ]

സ്ത്രീകൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ കുളി സുന്നത്തുണ്ടോ?


വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് കുളി സുന്നത്തുള്ളത്. സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമുഅ നിർദേശിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ജുമുഅ കുളി സുന്നത്തില്ല.

ഒരാൾ മാത്രമാണ് മഅമൂമായി ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്താണല്ലോ നിൽക്കേണ്ടത്. രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അവരെവിടെ നിൽക്കണം?


അവർ ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ സ്വഫായി നിൽക്കണം.

ജമാഅത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാം പതുക്കെ ഒാതുന്ന സമയത്ത് മഅ്മൂമിന് സൂറത്തുകൾ ഒാതാൻ പറ്റുമോ?


ഇമാം സൂറത് ഒാതുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മഅ്മൂമിനും സൂറത്ത് ഒാതൽ സുന്നത്താണ്.

പുത്തൻ വാദികളെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാമോ?


തുടരൽ കറാഹത്താണ്, ജമാഅത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. പണ്ഡിത•ാർക്ക് അത്തരക്കാരെ തുടരൽ ഹറാമുമാണ്.

തുടരാൻ പറ്റാത്ത ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാഅത് നടക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ?


പറ്റും. തുടരാൻ പറ്റിയ ഇമാമിനെ ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്.

ജമാഅത് നിസ്കാരത്തിൽ തക്ബീറതുൽ ഇഹ്റാമിന് ശേഷം ഇമാമിനോട് തുടരുന്നു എന്ന് കരുതിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യണം?


സംശയിച്ചാൽ, അപ്പോൾ തുടരുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ തുടർച്ചയെ കരുതാമല്ലോ.

ഒരാൾ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയ്യാതിലോ അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാതിലോ ഇമാമിനെ തുടർന്നാൽ അയാൾ അത്തഹിയാത് പൂർത്തിയാക്കണോ?


പൂർത്തിയാക്കണമെന്നില്ല. ആദ്യത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തിലാണെങ്കിൽ ഇമാം മൂന്നാം റക്അത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇമാമിനോടൊപ്പം അവൻ എഴുന്നേൽക്കണം. അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തിലാണെങ്കിൽ ഇമാം സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ അവൻ ബാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കണം.

ഖസ്ർ ആക്കി നിസ്കരിക്കുന്നവനോട് പൂർണ്ണമായി നിസ്കരിക്കുന്നവന് തുടരാൻ പറ്റുമോ?


പറ്റും. തുടർന്നാൽ ജമാഅത്തിന്റെ കൂലിയും ലഭിക്കും. ഇമാം സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ അവന്റെ നിസ്കാരത്തെ പൂർത്തിയാക്കണം. പക്ഷേ ഖസ്ർ ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവന് പൂർണമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനെ തുടരാൻ പറ്റില്ല ശരിയാവുകയുമില്ല.

ബിസ്മി ഒാതൽ നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഹനഫി പോലെയുള്ളവരെ തുടരാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? തുടർന്നാൽ ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി ലഭിക്കുമോ?


അവൻ ബിസ്മി ഒാതുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല. ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ തുടരാം, ഹനഫികൾ സാധാരണ ബിസ്മി ഒാതാറുണ്ട്.

സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനോട് ഫർള് നിസ്കരിക്കുന്നവന് തുടരാൻ പറ്റുമോ?


തുടരാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അറിയുന്ന പക്ഷം തുടരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തുടരാതിരിക്കലാണ്.

സലാം വീട്ടിയ ശേഷം അബ്ആളു സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതായി ഒാർമ വന്നാൽ ഇമാം സഹ്വിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങണോ? അപ്പോൾ മഅ്മൂം എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കി നിസ്കരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഅ്മൂം എന്ത് ചെയ്യണം?


സമയം ദീർഘമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സഹ് വിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമാമിന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും മഅ്മൂമും ബാക്കി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മസ്ബൂകും ഇമാമിനോടൊപ്പം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം.

ഇമാമിന് മുകളിൽ മഅ്മൂം നിൽക്കൽ കറാഹത്താണോ? എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളികളിലൊക്കെ മുകളിലെ നിലയിൽ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടല്ലോ?


പള്ളിയിലോ മറ്റോ ഇമാമിനും മഅമൂമിനും സമനിലയിൽ നിൽക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാമോ മഅമൂമോ ആരെങ്കിലും മുകളിൽ നിൽക്കൽ കറാഹത്താണ്. സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല.

ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമിന് വുളൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിസ്കാരം മാറ്റി നിസ്കരിക്കണോ?


മാറ്റി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തരം നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മഅമൂമിന്റെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ മഅ്മൂമിന് ഇതിനെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല.

ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് ഫർള് നിസ്കരിച്ചു, പിന്നെ അതേ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിൽ ചേർന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ?


പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കോ ജമാഅത്തായോ ഫർള് നിസ്കരിച്ചവന് അതേ നിസ്കാരം ആ വഖ്തിൽ തന്നെ ജമാഅത്തായി വീണ്ടും ഒരുപ്രാവശ്യം കൂടി നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ്.

ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ?


പറ്റില്ല. നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സാധുവാകുകയില്ല. ഇമാമും മഅമൂമും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടണം.

ഇമാം റുകൂഅ് ചെയ്തു.മഅ്മൂം തന്റെ റുകൂഇന് മുമ്പ് താൻ ഫാത്തിഹ ഒാതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?


ഫാത്തിഹ പൂർത്തിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇഅ്തിദാലും സുജൂദിനിടയിലെ ഇരുത്തവും അല്ലാത്ത 3 റുക്ന് വരെ അവന് പിന്താവുന്നതാണ്.

ഇമാമും മഅ്മൂമും രണ്ടുപേരും റുകൂഅ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മഅ്മൂം തന്റെ ഫാതിഹയിൽ സംശയിച്ചാൽ എന്തുചെയ്യണം?


ഇമാമിന്റെ സലാമിന് ശേഷം മഅ്മൂം ഒരു റക്അത് കൂടി നിസ്കരിക്കണം.

ഇമാമിനെ റുകൂഇൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ച മഅ്മൂം എന്ത് ചെയ്യണം?


ഇമാമിന്റെ സലാമിന് ശേഷം ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം

ഭാര്യ ഭർത്താക്ക•ാർക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാമോ?


നിസ്കരിക്കാം, ജമാഅത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇമാമായി നിൽക്കുന്നത് ഭർത്താവായിരിക്കണം.

ഇമാമിന്റെ ശബ്ദം എത്തിച്ചുകൊടുക്കാൻ മുബല്ലിഗിനെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുമോ?പറ്റുമെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തു തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുണ്ടോ?


ഇമാമിന്റെ പോക്കുവരവുകൾ മഅ്മൂം അറിയൽ നിർബന്ധമാണ്. അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇമാമിന്റെ തക്ബീറിനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കൽ സുന്നത്താണ്. അയാൾ നിശ്ചിത സ്ഥലത്തു നിൽക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല

പള്ളിക്കകത്തു നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമിനെ പള്ളിയുടെ ചരുവിൽനിന്ന് തുടരുമ്പോൾ ഇമാമിനെയോ സ്വഫിനെയോ കാണൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ?


ആ ചരു പള്ളിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു വാതിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇമാമിനെയോ സ്വഫിനെയോ കാണണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇമാമിന്റെ പോക്കുവരവുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

ഇമാമിന് ജമാഅത്തിനെ കരുതൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ?


ജുമുഅയിൽ മാത്രമാണ് ഇമാമിന് നിർബന്ധമുള്ളത്. മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിൽ സുന്നത്താണ്.

ഇമാമിന്റെയും ആദ്യ സ്വഫിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര അകലം വേണം?


ഇമാമിന്റെയും ആദ്യ സ്വഫിന്റെയും ഇടയിൽ മൂന്ന് മുഴത്തിലധികം അകലം ഉണ്ടാകൽ കറാഹത്താണ്. ഇത് ജമാഅത്തിന്റെ പുണ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

പോക്കുവരവുകളിൽ ഇമാം തക്ബീർ പറയുമ്പോൾ അത് ദിക്ർ ആണെന്ന് കരുതൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്ക്കാരം ബാത്തിലാകുമോ?


പോക്കുവരവുകളിൽ ഇമാം ഉറക്കെ തക്ബീർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിക്ർ ആണെന്ന് കരുതൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇത് ഒാരോ തക്ബീറിലും ആവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്ക്കാരം ബാതിലായി പോകും.

പള്ളിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ജമാഅത്ത് അവസാനിക്കാറായിരുന്നു. എങ്കിൽ ആ ജമാഅത്തിനെ തുടരുകയാണോ പുതിയ ജമാഅത് ആരംഭിക്കുകയാണോ ഉത്തമം?


ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ജമാഅത് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പുതിയ ജമാഅത് ആരംഭിക്കലാണ് ഉത്തമം.

മൂന്ന് പേർ പള്ളിയിൽ വന്നു, ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേർ വുളൂ ചെയ്ത് ജമാഅത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ അവർ മൂന്നാമനെ കാത്തിരുന്ന് പിന്നിൽ സ്വഫായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ?


നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ആദ്യത്തെയാൾ ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്. അടുത്തയാളും വന്നതിനുശേഷമാണ് അവർ രണ്ടു പേരും പിന്നോട്ട് സ്വഫായി നിൽക്കേണ്ടത്.

ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമിനോടൊപ്പം സൂറത്ത് ഒാതൽ സുന്നത്തുണ്ടോ?


ഇല്ല. ഇമാം സൂറത്തോതുമ്പോൾ അതിനെ കേൾക്കലാണ് സുന്നത്ത്.

സ്ത്രീകൾ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാം നിൽക്കേണ്ടത് പുരുഷനാണോ? സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമാം നിൽക്കാമോ ?


ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചാൽ അവന്റെ മേൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പുരുഷന്മാർക്കാണുള്ളത്. പുരുഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബാധ്യത സ്ത്രീകളുടെ മേൽ വരുന്നുള്ളൂ. നിസ്കാരം നടക്കുന്ന നാടിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലോ അതിനോടടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നാട്ടിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തോ പുരുഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ നിലക്ക് പുരുഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നതും അവരുടെ നിസ്കാരത്തോടെ ബാധ്യത വീടുന്നതുമാണ് .പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുപോലെ സുന്നത്തായും നിർദ്ദേശം ഇല്ല. പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കെ പുരുഷന്മാർക്ക് മുമ്പായി സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നത് ശാഫിഈ മദ്ഹബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഹറാമാണ്. ഇനി പുരുഷന്മാരുടെ നിസ്കാരത്തിനു ശേഷം സ്ത്രീകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ ഇമാമായി നിൽക്കാവുന്നതാണ്.

സൂറത്ത് ഒാതികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാമിനെ തുടർന്നവന് വജ്ജഹത്തു ഒാതൽ സുന്നത്തുണ്ടോ?


ഇമാം റുകൂഅ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാത്തിഹ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് മികച്ച ഭാവനയുള്ളവനാണ് ദുആഉൽ ഇഫ്തിതാഹ് സുന്നത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട്, ഫാതിഹ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് മികച്ച ഭാവന ഇല്ലാത്തപക്ഷം അവൻ ഫാത്തിഹ ഒാതുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇമാമിന്റെ നിർത്തത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഒാതാൻ വിശാലമായത്ര സമയം ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ മഅ്മും ദുആഉൽ ഇഫ്തിതാഹിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്. പ്രവേശിച്ചാൽ തന്നെ , ആ സുന്നതിലായി എത്ര ഹർഫുകളുടെ സമയമാണോ ചെലവഴിച്ചത് , അത്രയും ഹർഫുകളുടെ കണക്കിൽ ഇമാം റുകൂഅ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫാതിഹയിൽ നിന്ന് ബാക്കി പാരായണം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അവൻ റുകൂഇലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ.

ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിനു ശേഷം ദിക്റ് ദുആകൾക്ക് വേണ്ടി മഅ്മൂം ഇരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറി ഇരിക്കാറുണ്ട്, ഇതിൽ വല്ല അപാകതകളുമുണ്ടോ?


ഇത് പുണ്യത്തിനെതിരാണ്. നിസ്കരിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യും.

സ്ഥലപരിമിതി കാരണം ആദ്യ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ പുതിയ ജമാഅത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാം ദിക്റ് ദുആഉകളെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ?


ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേഗം നിസ്കരിക്കാൻ ദിക്റ് ദുആകളെ ചുരുക്കലാണ് നല്ലത്.

ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പ്രമുഖർ വന്നാൽ അവർക്കുവേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ സ്വയം പി•ാറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ?


പറ്റില്ല. മുൻ സ്വഫിൽനിന്ന് പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ കറാഹത്തുമാണ്.

ഒരാൾ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത്തഹിയാത്ത് ഒാതിയതിനു ശേഷവും ഇമാം സലാം വീട്ടാതെ അയാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?


ഒരാൾ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിസ്കാര സ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതനായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്കുവേണ്ടി റുകൂഇലോ അത്തഹിയാത്തിലോ കാത്തിരിക്കൽ ഇമാമിന് സുന്നത്താണ്.

ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിനു ശേഷം ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന മഅ്മൂം തക്ബീർ പറയേണ്ടതുണ്ടോ?


ഇമാമിനോടൊപ്പം അവൻ ഇരുന്നത് അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തിലാണെങ്കിൽ എണീക്കുമ്പോൾ തക്ബീർ പറയൽ സുന്നത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തില്ല.

ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിനു ശേഷം നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള മഅ്മൂം ഇമാമിനോടൊപ്പം ഏത് ഇരുത്തമാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്?


ഇമാമിന്റെ സലാമിനു ശേഷം നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മഅ്മൂം ഇമാമിനോടൊപ്പം ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. സലാം വീട്ടുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ മാത്രമാണ് അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാ തിലെ ഇരുത്തം ഇരിക്കേണ്ടത്.

ഇമാം എഴുനേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഅ്മൂം എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ വിധി?


നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമിനേക്കാൾ മുമ്പ് മഅ്മൂം കർമ്മപരമായ ഫർള് തുടങ്ങൽ കറാഹതാണ്.

ഇമാം ഇൻതിഖാലിന്റെ തക്ബീറുകൾ ഉച്ചത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ദിക്റാണെന്ന് കരുതിയില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്വിലാണെന്ന് പഠിച്ചതായോർക്കുന്നു. കുറേ കാലം ഇമാമായി ജോലി ചെയ്ത ഞാൻ മറവി കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിന് മാപ്പ് ലഭിക്കുമോ?


ഇമാം ഉച്ചത്തിൽ ദിഖ്‌ർ പറയുമ്പോൾ ദിഖ്‌ർ എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ദിഖ്‌റിനേയും മഹ്മൂമീങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനേയും ഒരുമിച്ചോ കരുതേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിസ്ക്കാരം ബാത്വിലാകും എന്നാണ് നിയമം. അതേസമയം, ഇൻതിഖാലിന്റെ തക്ബീറിൽ യാതൊന്നും കരുതിയില്ലങ്കിൽ നിസ്ക്കാരം ബാത്വിലാകും എന്നതാണ് പ്രബലമെങ്കിലും ബാത്വിലാവുകയില്ലെന്ന വീക്ഷണവും ഉണ്ട്. (ഇതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്) (وبنطق) عمدا ولو بإكراه (بحرفين) إن تواليا كما استظهره شيخنا - من غير قرآن وذكر أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم، كقوله لمن استأذنوه في الدخول: * (ادخلوها بسلام آمنين) * فإن قصد القراءة أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل، وكذا إن أطلق. على ما قاله جمع متقدمون. لكن الذي في التحقيق والدقائق البطلان، وهو المعتمد. وتأتي هذه الصور الاربعة في الفتح على الامام بالقرآن أو الذكر، وفي الجهر بتكبير الانتقال من الامام والمبلغ. وتبطل بحرفين، (ولو) ظهرا (في [ فتح المعين، ] (ഫത്ത്ഹുൽ മുഈൻ )

വജ്ജഹ്തു ഒാതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഅ്മൂം ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹക്ക് വേണ്ടി ആമീൻ പറയാൻ പറ്റുമോ?


പറ്റും. സുന്നത്താണ്

ഫർള് നിസ്സ്കാരങ്ങളൊന്നും നിർവഹിക്കാതെ വെള്ളിയാഴ്ച്ച ജുമുഅ മാത്രം നിസ്കാരിച്ചാൽ ആ നിസ്ക്കാരം സ്വീകാര്യമോ?നിസ്ക്കരിക്കുന്നവന്റെ വിധി എന്താണ്?


നിസ്ക്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ കടുത്ത പാപിയാണ്.ഉപേക്ഷിച്ച നിസ്ക്കാരം വേഗത്തിൽ ഖളാഅ് വീട്ടി പശ്ചാതപിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. അതേ സമയം, ഇത് ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിന്റെ സാധുതയെ ബാധിക്കുകയില്ല.ജുമുഅ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഇമാമിനോട് തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ മഅമൂം മറന്നാൽ അയാളുടെ നിസ്കാരത്തിൻറെ വിധി എന്ത്?


ജമാഅത്തിനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്യാതെ ഇമാമിനോട് ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്ന് പിന്തുടർന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്.

ബാങ്ക് വിളിച്ചതിനു ശേഷം ജമാഅത്ത് ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ടോ?


ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാനും വുളൂ മുതലായവ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ജമാഅത്തിന് കാത്തിരിക്കൽ ഇമാമിന് സുന്നത്താണ്.